Λίγα λόγια για εμάς…


Είμαστε μια κοινωνική-πολιτική ομάδα που δραστηριοποιείται στη περιοχή των Αχαρνών. Καθώς όλοι είμαστε εξίσου αντίθετοι με το υπάρχον κοινωνικοπολιτικό σύστημα και με την επιβολή αλλότριων συμφερόντων στις ζωές μας, αποφασίσαμε να σχηματίσουμε αυτή τη συλλογικότητα για να μαχηθούμε μαζί όποιον θεσμό ή άνθρωπο μας καταπιέζει. Οι βασικές ιδέες που μας διαπνέουν, μας ωθούν σ’ αυτή τη δράση και αγωνιζόμαστε για την πραγμάτωσή τους είναι οι εξής:

  • Η ισότητα μεταξύ των ανθρώπων, η οποία συνεπάγεται την εξάλειψη κάθε διάκρισης φύλου – σεξουαλικότητας, φυλής, χρώματος, ηλικίας και κάθε οικονομικής ανισότητας.
  • Η ελευθερία που πρέπει να έχουμε όλοι να καθορίζουμε τις ζωές μας και συνεπώς κανένας να μην έχει το δικαίωμα να ασκεί εξουσία σε οποιονδήποτε άλλο. Δεδομένου ότι η ιεραρχική οργάνωση οποιασδήποτε ομάδας ανθρώπων ισοδυναμεί με τη ύπαρξη σχέσεων εξουσίας επιλέγουμε για τη λειτουργία και τις δράσεις μας ένα πλήρως οριζόντιο, αντι-ιεραρχικό μοντέλο.
  • Δεν αποδεχόμαστε κανενός είδους εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο και δεδομένου ότι το υπάρχον οικονομικό σύστημα βασίζεται στην εκμετάλλευση αντιμαχόμαστε τον καπιταλισμό καθώς και τις δομές, τους θεσμούς και τις αξίες που τον στηρίζουν.
  • Θεωρούμε αντιδιαμετρικά αντίθετη με τις ιδέες μας την ιδεολογία του φασισμού και αναπτύσσουμε κάθε δυνατή δράση για την εξάλειψή του. Ο φασισμός εμφανίζεται ως τάχα αντισυστημικός, αλλά στην πραγματικότητα είναι το πιο ραδιενεργό απόσταγμα του καπιταλισμού. Είναι το δηλητήριο της ελευθερίας, καλλιεργεί τα χειρότερα ανθρώπινα ένστικτα, τη μισαλλοδοξία, το ρατσισμό και τη βία, τα οποία μένουν στην ιστορική συνείδηση της κοινωνίας.
  • Βασική αρχή και αξία μας είναι η αλληλεγγύη των απανταχού καταπιεσμένων και είναι η αντιπρότασή μας στον στείρο ατομικισμό που καλλιεργείται.

Leave a Reply